Tüketici Kredisi Erken Ödeme Yönetmeliği 4077 Sayılı
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN'la ilgili olarak Tüketici
Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve
Kredinin Yıllık Maliyet Oranını Hesaplama
Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, tüketici kredilerinde tüketicinin kredi verene borçlandigi toplam miktari veya vadesi gelmemis bir ya da birden çok taksidi erken ödemesi halinde, kredi veren tarafindan yapilacak faiz ve komisyon indirimi ile kredinin tüketiciye yillik maliyetinin oransal hesaplanmasina iliskin usul ve esaslari belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, kredi veren ile tüketici arasindaki her türlü tüketici kredisi sözlesmesine uygulanir.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarih ve 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 31 inci ve 4822 sayili Kanunla degisik 10 uncu maddelerine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar
Madde 4- Bu Yönetmeligin uygulanmasinda;
a)Tüketici kredisi sözlesmesi: Kredi veren ile tüketici arasinda bir mal veya hizmet edinmek amaciyla kredi verenden nakit olarak alinan krediye iliskin sözlesmeyi,
b)Kredi veren: Mevzuatlari geregi tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kurulusu ve finansman sirketlerini,
c)Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olamayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kisiyi,
d)Akdi faiz orani: Tüketici kredisi sözlesmesinde yer alan faiz oranini,
e)Komisyon: Geri ödeme planinda her bir taksit tutarinda anapara, faiz ve her türlü kamusal yükümlülükler haricinde ayri bir kalem olarak yer alan ve kredi verenin gelir olarak tahsil edecegi tutarlari,
f)Erken ödeme: Tüketicinin kredi verene borçlandigi toplam tutari veya vadesi gelmemis bir veya birden çok taksidi vadesinden önce ödemesini,
g)Asgari ödeme tutari: Taksit tutarlarinin farkli olmasi halinde en düsük olan taksit tutarini, taksit tutarlarinin esit olmasi halinde en az bir taksit tutarini, tek taksitli kredilerde ise toplam bakiye borcun yüzde onuna denk gelen tutari,
h)Ödeme plani: Tüketiciye tahsis edilen tüketici kredisinin geri ödenmesinde esas alinacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, fon, vergi ve diger masraflarin ayri ayri belirtildigi tabloyu,
i)Taksit: Ödeme planinda kredinin geri ödenmesi için belirlenen tarihlerin hizasinda gösterilen anapara, faiz, kamusal yükümlülükler ve komisyon toplamindan olusan ödeme tutarini,
j)Taksit vadesi: Ödeme planinda belirtilmis olan taksitlerin ödenecegi tarihi,
k)Yillik maliyet orani:Kredi veren ve tüketici tarafindan kabul edilmis olan faiz, ücret, masraf ve kamusal yükümlülükler dahil tüm taahhütlerin bu günkü degerlerinin yillik olarak toplamina esit olan orani,
ifade eder.

Erken Ödeme
Madde 5- Tüketici, kredi verene borçlandigi toplam miktari önceden ödeyebilecegi gibi ayni zamanda vadesi gelmemis bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu halde kredi veren tüketiciden her hangi bir isim adi altinda, ek bir ödemede bulunmasini isteyemez. Erken ödeme miktari, asgari ödeme miktarinin altinda olamaz.

Bir veya Birden Fazla Taksidin Vadesinden Önce Ödenmesi
Madde 6- Vadeden önce ödenecek bir veya birden fazla taksit söz konusu oldugunda, erken ödenen taksit tutari içinde yer alan anapara tutari üzerinden akdi faiz orani ve erken ödenen gün sayisi dikkate alinarak bulunacak faiz, faiz üzerinde hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplami ve komisyon tutari kadar indirim yapilir. Bu halde faiz indirimi Ek 1' de verilen formül dogrultusunda yapilir.

Kredinin Tamaminin Erken Ödenmesi
Madde 7- Erken ödeme, taksit tarihinde yapiliyorsa; vadesi gelen taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarlari içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemis faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.
Erken ödeme, iki taksit tarihi arasinda yapiliyorsa; ödeme planinda yer alan en son ödenmis taksit tarihiyle, erken kapatma isleminin gerçeklestigi tarih arasinda, anaparaya isleyen faiz tutari, en son ödenmis taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarlari içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemis faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.

Yillik Maliyet Orani
Madde 8- Kredinin tüketiciye yillik maliyet orani, Ek 2' de verilen formül dogrultusunda, kredinin tüketiciye verildigi tarihte, asagidaki bedeller hariç tutularak hesaplanir ve sözlesmede gösterilir.
a-Gecikme faizi orani.
b- Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satin alinmasi ya da belirli bir satici veya saglayici ile yapilacak satis sözlesmesi sarti ile vermesi durumunda bu mal veya hizmetin satis fiyati disinda kalan ve tüketicinin ödemekle yükümlü oldugu her türlü bedel.
c-Tüketicinin makul bir seçim özgürlügünün bulunmadigi durumlar ile ödenmesi gereken bedellerin normalin çok üstünde oldugu durumlar hariç, fon transferine iliskin bedeller ile kredi geri ödemeleri, faiz ödemeleri ve diger masraf ve harçlarin tahsili amaciyla açilmis bir hesabin muhafaza edilmesine iliskin bedeller. Ancak, söz konusu ödeme ya da geri ödemelerin tahsili için yapilan masraflar yillik maliyet orani hesabina dahil edilecektir.
d-Kredi sartlari üzerinde belli bir etkisi olsa dahi kredi sözlesmesinden ayri sözlesmelerden dogan üyelik aidatlari.
e-Tüketicinin ölümü, maluliyeti, hastalanmasi ya da issiz kalmasi halinde yasal faiz ve alacakli tarafindan kredinin verilmesi için sart kosulmus diger masraflarla birlikte, toplam kredi miktarina esit ya da bu miktardan az bir meblagin kredi verene ödenmesini saglamak amaciyla tasarlanmis bedellerin disinda kalan sigorta ya da teminat masraflari.

Yürürlük
Madde 9- Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayimi tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüge girer.

Yürütme
Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakani yürütür.

Ek –1
Erken Ödeme Halinde Indirim Tutarinin Hesaplanmasi
Indirim Tutari=Ilgili taksit tutari içindeki anapara x erken ödenen gün sayisi x yillik akdi faiz orani 36000

Örnek Ödeme Plani
Tüketiciye 10 milyar TL tutarinda, 12 ay vadeli, aylik akdi % 4 faiz orani üzerinden kredi kullandirilmasi durumunda asagida belirtilen ödeme plani olusturulur. 
Tarih: 7 Eylül 2011 Çarşamba
2011© Terasium® Her Hakkı Saklıdır | Mavigen Digital Agency